2022 Daily Bible Reading Guide

Services

Sunday- 9:15AM Sunday School, 10:30AM & 6:00pm Worship Services | Wednesday - 6:00pm - 7:30PM

October

1  Habakkuk 1:1-17

2  Habakkuk 2:1-20

3  Habakkuk 3:1-19

4  1 Corinthians 11:17-34

5  Isaiah 1:1-20

6  Isaiah 1:21-25

7  Isaiah 3:1-15

8  Isaiah 4:2-5:7

9  Isaiah 6:1-13

10  Isaiah 11:1-16

11  Isaiah 32:1-20

12  Isaiah 33:1-24

13  Isaiah 34:1-17

14  Isaiah 50:1-11

15  Isaiah 57:1-21

16  Isaiah 58:1-14

17  Isaiah 59:1-21

18  Jeremiah 1:1-19

19  Jeremiah 2:1-25

20  Jeremiah 3:6-25

21  Jeremiah 4:1-18

22  Jeremiah 5:1-19

23  Jeremiah 5:20-31

24  Jeremiah 7:1-15

25  Jeremiah 10:1-16

26  Jeremiah 29:1-23

27  Jeremiah 30:1-24

28  Nahum 1:1-15

29  Nahum 2:1-13

30  Nahum 3:1-19

31  Ezekiel 34:1-31

November

1  Psalm 92

2  Psalm 93

3  Psalm 94

4  Psalm 95

5  Psalm 96

6  Psalm 97

7  Psalm 98

8  1 Chronicles 13:1-14

9  1 Chronicles 14:1-17

10  1 Chronicles 15:1-24

11 1 Chronicles 15:25-16:7

12  1 Chronicles 16:8-43

13  1 Chronicles 17:1-15

14  1 Chronicles 17:16-27

15  Psalm 121

16  Psalm 122

17  Psalm 124

18  Psalm 125

19  Psalm 126

20  Psalm 127

21  Psalm 128

22  Ezra 7:1-10

23  Ezra 7:11-28

Thanksgiving Day

24  Nehemiah 8:1-18

25  Nehemiah 12:27-47

26  Psalm 138

First Sunday of Advent

27  Psalm 139

28  Psalm 135

29  Psalm 49

30  Psalm 144

December

1  Mark 13:1-23

2  Mark 13:24-37

3  Daniel 7:1-14

Second Sunday of Advent

4  Daniel 7:15-28

5  Daniel 12:1-13

6  Revelation 1:1-20

7  Revelation 2:1-29

8  Revelation 3:1-22

9  Revelation 4:1-11

10  Revelation 5:1-14

Third Sunday of Advent

11  Revelation 7:1-17

12  Revelation 19:1-10

13  Revelation 19:11-21

14  Malachi 2:1-17

15  Malachi 3:1-18

16  Malachi 3:1-18

17  Malachi 4:1-6

Fourth Sunday of Advent

18  Isaiah 7:1-25

19  Isaiah 8:1-20

20  Isaiah 8:21-9:7

21  Luke 1:1-25

22  Luke 1:26-56

23  Luke 1:57-80

24  Luke 2:1-20

Christmas Day

25  John 1:1-18

26  Luke 2:21-52

27  John 1:19-34

28  Philippians 1:1-30

29  Philippians 2:1-30

30  Philippians 3:1-21

31  Philippians 4:1-23